28 สิงหาคม 2554

พื้นที่รับผิดชอบ


พื้นที่รับผิดชอบ   
     จำนวน 7 หมู่บ้าน 976 หลังคาเรือน
  • หมู่ที่ 1 บ้านชี                  151     หลังคาเรือน
  • หมู่ที่ 2 บ้านท้องคุ้ง            219     หลังคาเรือน
  • หมู่ที่ 3 บ้านบางชัด            111     หลังคาเรือน
  • หมู่ที่ 4 บ้านบางอิฐ            210     หลังคาเรือน
  • หมู่ที่ 5 บ้านคลองละคร        91     หลังคาเรือน
  • หมู่ที่ 6 บ้านท่าตราแดง        66     หลังคาเรือน
  • หมู่ที่ 7 บ้านคลองนางอั๊ว      128     หลังคาเรือน

ไม่มีความคิดเห็น: