3 พฤศจิกายน 2558

สถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบัน ม.ค.-ต.ค.58

 
แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2558

 
กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2558

7 มิถุนายน 2558

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS) ที่กำลังเป็นข่าว

องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 รวมแล้วผู้ป่วย 1,185 ราย เสียชีวิต 443 ราย
          ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control) รายงาน พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 รวมแล้ว ผู้ป่วย 1,211 ราย เสียชีวิต 492 ราย โดยพบรายงานผู้ป่วยทั้งหมดจาก 25 ประเทศ ดังนี้ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ จอร์แดน โอมาน คูเวต อียิปต์ เยเมน เลบานอน อิหร่าน ตุรกี อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี กรีซ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ตูนิเซีย แอลจีเรีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และจีน สำหรับประเทศไทย "ยังไม่พบ" การแพร่ระบาดของโรค
ที่มา: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
        กรมควบคุมโรค
        กระทรวงสาธารณสุข
                                               คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     

6 พฤษภาคม 2558

สรุปผลการรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบและบาดทะยัก รพสต.บ้านชี


 หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

25 มกราคม 2558

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันกันโรคคอตีบและบาดทะยักเนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เน้นการจัดให้มีการฉีดวัคซีนที่จำเป็นครอบคลุมประชากรเป้าหมาย คือ

1.     ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก แก่ประชากรอายุ 20 ถึง 50 ปี ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเมษายน 2558

2.     ฉีดวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน แก่เด็กอายุ 2 ปีครึ่ง ถึง 7 ปี ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน 2558โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จึงขอนัดหมายวันที่จะรณรงค์ฉีดวัคซีนเฉพาะคอตีบ-บาดทะยัก ก่อน และขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ถึง 50 ปี มารับการฉีดวัคซีน ตามวัน เวลา สถานที่ดังนี้หมู่ที่ 1 วันที่ 21 ม.ค.58 เวลา 9.00 น. สถานที่ รพ.สต.บ้านชี
หมู่ที่ 2 วันที่ 22 ม.ค.58 เวลา 9.00 น. สถานที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3 วันที่ 23 ม.ค.58 เวลา 9.00 น. สถานที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4 วันที่ 26 ม.ค.58 เวลา 9.00 น. สถานที่ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4    


ในการมารับการฉีดวัคซีนขอให้ทุกท่านนำบัตรประชาชนมาด้วยตามวันเวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมารับบริการดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง

ปล.ส่วนหมู่อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา จะทำการนัดหมายเพิ่มเติมอีกครั้ง เนื่องจากยังได้วัคซีนมาไม่ครบ