6 พฤษภาคม 2557

ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจรักษาตาต้อกระจก


              ด้วยทางโรงพยาบาลศุภมิตรเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ได้ร่วมมือกันจัดบริการตรวจโรคตาต้อกระจก แก่ประชาชนตำบลบ้านชี ใน 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1.     ผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคน ให้มารับบริการตรวจตาและถ่ายภาพจอประสาทตา และตรวจเท้า

2.     ผู้สูงอายุที่มาอายุ 60 ปีขึ้นไป ทุกคนให้มารับบริการตรวจวัดสายตา

 ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557  เวลา 8.30 – 12.00 น.  ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ผลการดำเนินงานคัดกรองทั้งหมด 129 ราย พบภาวะต้อกระจก 34 ราย (ร้อยละ 26.36) ซึ่งจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศุภมิตรต่อไป

ภาพกิจกรรม

คุณป้าเช็ง (หมออนามัยรุ่นแรกแห่งสาธารณสุขบ้านชี, มารดาของกำนันตั้ม) ก็มารับบริการ 

1. รับบัตรคิว ลงทะเบียนรายชื่อ

2.ตรวจวัดความดันโลหิต และชั่งน้ำหนัก โดยคณะ อสม.

3.จัดลำดับเข้ารับการตรวจตามคิว โดยคุณหมอติ๋ว (วรรยา แกมทับทิม) 
เสียงดังอย่างกับใช้ไมค์เลยนะครับ

4.ซักประวัติ โดย จนท.รพ.ศุภมิตร

5.เข้ารับการตรวจสายตา และจอประสาทตา ในห้องมืด

6.นัดหมายผู้ที่พบความผิดปกติเพื่อรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศุภมิตร เสนา ต่อไป

7.ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้สูงอายุ โดย จนท.โรงพยาบาลบ้านหมี่

8.บริการตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน พร้อมทั้งตัดรองเท้าให้กับผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฟรี

สุดท้าย เรามีอาหาร (ผัดไท) และน้ำดื่มเย็นๆ ให้กับผู้ที่มารับบริการทุกท่าน 
 ซึ่งต้องขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุน ดังต่อไปนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี (นายกมณฑล มีลาภ) 
ที่สนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร น้ำดื่ม
และความเอื้อเฟื้อเรื่องเต้นท์ เก้าอี้ และพัดลม จากผู้ใหญ่บ้าน-กำนันตำบลบ้านชี