7 ธันวาคม 2555

รณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก

  วันที่ 1-8 ธ.ค.55 เป็นสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกของจังหวัดลพบุรี รพสต.บ้านชี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านชี ซึ่งได้จัดทำโครงการกำจัดยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก ปี 2555 ไว้รองรับแล้ว จึงได้นำภาพกิจกรรมมาให้ได้ชมกันครับ