10 เมษายน 2555

งานวันผู้สูงอายุ

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ได้ไปร่วมแจมกับ อบต.บ้านชี โดยทาง รพ.สต.บ้านชีได้ออกหน่วยปฐมพยาบาล ณ ที่ทำการ อบต.หลังใหม่ จึงได้นำภาพกิจกรรมในวันนั้นมาให้ได้ชมกันครับ