18 มิถุนายน 2555

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2555

     วันที่ 18 มิถุนายน 2555 คณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลบ้านหมี่ได้ออกมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2555 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลบ้านชี บางขาม และบางพึ่ง โดย รพสต.บ้านชีได้เป็นสถานที่ในการดำเนินงานดังกล่าว  และได้ร่วมในการซักประวัติ และวัดความดันโลหิตก่อนรับวัคซีน
     ผลการดำเนินงานมีประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มารับการฉีดวัคซีนจำนวนประมาณ 406 คนเลยทีเดียว แปะ แปะ แปะ!!! คนมากมายขนาดนี้ บรรยากาศจะคึกคักหรือวุ่นวายขนาดไหน มาชมภาพตัวอย่างกันครับ    
           ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะเจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณ พี่หน่อง พี่ณี จากรพสต.เกริ่นกฐิน, พี่โอ่ง จากรพ.สต.บางขาม, น้องเบียร์ (เอส) จาก รพสต.บางพึ่ง1 ที่มาช่วยกันในการคัดกรอง และขอขอบคุณอบต.บ้านชีที่เอื้อเฟื้อเต๊นท์ให้ประชาชนได้นั่งรอเย็นๆ ด้วยคร้าบ

7 มิถุนายน 2555

ประมวลภาพการอบรม อสม. เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

     ในวันที่ 28 พ.ค.55 ที่ผ่านมา รพ.สต.บ้านชี ได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง วันนี้จึงได้นำภาพมาลงให้ได้ชมกันครับ


 หมอกุ้งคนสวย กับหมอกุ๊ก ทักทายและกล่าวถึงโครงการ

 พี่ๆ อสม.ทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน กันด้วยความตั้งใจ มีคนได้สูงสุดถึง 18 คะแนนเชียวน๊า...

วิทยากรรับเชิญ พี่หมอหนิง จาก รพ.สต.ชอนม่วง 
ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ความดัน และโรคอ้วนลงพุง


 อีกท่านก็คือ พี่หมอกาว จากเกริ่นกฐินนี่เอง
 ผู้รับการอบรมก็ให้ความสนใจ และตั้งใจฟังกันเป็นอย่างดี

 น้องตื้น (หนองเมือง) กับน้องต้อย (บางพึ่ง2) ก็น่ารัก มาช่วยในงานนี้ด้วย

 หมอติ๋ว มอบรางวัลต่างๆ มากมาย

บรรยากาศความชุลมุนในการรับประทานอาหารว่างอย่างสนุกสนาน

     เป็นอย่างไรบ้างกับภาพบรรยากาศต่างๆ ในวันนั้น หวังว่าท่านที่ได้ชมจะมีความสุข และสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคณะวิทยากรรับเชิญทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายได้อย่างชัดเจน กระทัดรัด เข้าใจง่าย พร้อมทั้งได้จัดทำสื่อประกอบในการอบรม (Powerpoint) ที่สวยงาม มีเนื้อหาดีมากมาให้ผู้รับการอบรมเกิดความสนใจ และได้รับความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทางผู้จัดจึงขอเป็นตัวแทนในการขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ