13 ธันวาคม 2561

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2561
 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2561

11 กันยายน 2561

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ประจำเดือน สิงหาคม 2561

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2561
กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2561

2 กรกฎาคม 2561

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ประจำเดือน มิถุนายน 2561

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2561
กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2561

                                                                 ที่มา: รายงาน E0

6 มิถุนายน 2561

ข่าวสาร เรื่อง การระบาดของโรคไข้เลือดออก

คลิกเพื่อดูขนาดเต็ม

5 มิถุนายน 2561

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เดือน พฤษภาคม 2561

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2561
กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2561

24 พฤษภาคม 2561

ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ได้เป็นกันแค่หมานะ (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยงสุนัข (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

 โปสเตอร์เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)24 เมษายน 2561

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เดือน มีนาคม 2561

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2561
กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2561

2 มีนาคม 2561

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2561

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2561
กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2561

31 มกราคม 2561

10 อันดับกลุ่มโรค/อาการที่พบมากในผู้รับบริการในปี พ.ศ.2558-2560


สถิติผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนคนและครั้งของผู้มารับบริการที่ รพ.สต.บ้านชี ในปี พ.ศ.2551-2560

งานโรคไข้เลือดออก


สรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2560

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2560

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2560