2 ธันวาคม 2557

ธันวาคมนี้ เปิดบริการทำฟันแล้ว

     ขณะนี้ รพ.สต.บ้านชี ของเรามีเจ้าหน้าที่ (จพ.ทันตสาธารณสุข) พร้อมทั้งยูนิต และวัสดุอุปกรณ์ในการดูแล-รักษาฟันแก่ผู้รับบริการแล้ว อีกได้ทำการตกแต่ง-ปรับปรุงห้องทันตกรรมใหม่ ซึ่งอยู่ที่ชั้น 2
     จึงขอประกาศเปิดบริการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก และรักษาโรคเหงือกและฟัน ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
 น้องกาญจนา เข็มศรี 
(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข)
ทันตาภิบาลคนแรกของ รพสต.บ้านชี
ยินดีให้บริการค่ะ

 ห้องทันตกรรม อยู่ชั้นที่ 2 ติดกับห้องประชุม ตกแต่งใหม่สวยงามยูนิตทำฟันใหม่เอี่ยม สีส้มสวยงาม พร้อมให้บริการ