28 สิงหาคม 2554

ที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี 
ตั้งอยู่ เลขที่ 164  หมู่ที่ 1 บ้านชี ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
         ขอบเขต
ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลหนองเต่า และตำบลสนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: