24 พฤษภาคม 2561

ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ได้เป็นกันแค่หมานะ (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยงสุนัข (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

 โปสเตอร์เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)24 เมษายน 2561

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เดือน มีนาคม 2561

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2561
กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2561