8 กันยายน 2557

กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส ปี 2557


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านชี ได้ดำเนินงานโครงการ "วัยรุ่น วัยใส" ปี 2557 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านชีวิทยา กิจกรรมมีอะไรบ้าง ไปชมกันครับ

กำนันตั้ม กิตติศักดิ์ ศุภพงษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี

 
 
 การแสดงการออกกำลังกาย โดยทีมแอโรบิก ร.ร.บ้านชีวิทยา 
โดย อ.อุบล บรรเทิง เป็นผู้ฝึกสอน

 
 
 
 
 
การโต้วาที (ประยุกต์) ในญัตติ "วัยรุ่นรักเรียน ดีกว่าริเรียนรัก" 
โดยมีอาจารย์ภาษาไทยให้ข้อเสนอแนะช่วงท้าย

 
 
 
 
 

ช่วงสุดท้ายเป็นการเปิดใจวัยรุ่น โดยการรวบรวมข้อสงสัย หรือปัญหาเรื่องวัยรุ่นที่นักเรียนอยากทราบ ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญมาตอบให้กระจ่าง และให้ความรู้เรื่องวัยรุ่น เพศศึกษา รักในวัยรุ่น และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

   ในการดำเนินการทั้งหมดนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ซึ่งได้แก่
   1.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านชี... 
      นายกมณฑล มีลาภ ประธานกองทุนฯ
   2.กำนันกิตติศักดิ์ ศุภพงษ์
   3.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา, 
      อ.อุบล บรรเทิง ครูอนามัยโรงเรียน, 
      และคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
   4.คณะวิทยากร...
      คุณกัลยาณี ชูเรณู        รพ.สต.บางกระพี้
      คุณสำอางค์ แจ้งมงคล  รพ.สต.ไผ่ใหญ่
      คุณธรรศภณ วรชื่น       รพ.สต.บางพึ่ง1
      คุณอุทัยวรรณ เกิดสลุง  รพ.สต.บางพึ่ง2
   5.คณะนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
      ทีมแอโรบิก
      ทีมโต้วาทีทั้ง 2 ฝ่าย
      น้องนุ่น ประธานนักเรียน

.............................................