24 เมษายน 2560

HOSxP ทีมเมืองเลย: การปรับปรุงตารางเพื่อให้ระบบงานบัญชี 4 แสดงข้อมูลก...

HOSxP ทีมเมืองเลย: การปรับปรุงตารางเพื่อให้ระบบงานบัญชี 4 แสดงข้อมูลก...:      โปรแกรม HOSxP PCU เวอร์ชั่น 3.60.2.23  สามารถปรับปรุงตาราง เพื่อให้ระบบงานบัญชี 4 แสดงข้อมูลการรับวัคซีน MMR2 JE1 Lived และ JE2 Lived ...