24 พฤษภาคม 2561

ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ได้เป็นกันแค่หมานะ (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยงสุนัข (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

 โปสเตอร์เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)