29 ตุลาคม 2555

UPDATE ข้อมูลประชากร

        ข้อมูลประชากรกลางปีตามทะเบียนราษฎร์ (ก.ค.55) ซึ่งจะใช้เป็นเป้าหมายประชากรในปีงบประมาณ 2556 ด้วย คลิกดูได้ที่หน้าประชากร หรือ คลิกที่นี่