6 กรกฎาคม 2557

กิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง 4 ก.ค.57


โรงพยาบาลบ้านหมี่ รพสต.บ้านชี และ อสม.ร่วมกันบริการตรวจสุขภาพ 
ครบทีมทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร จนท.รพสต.และอสม.
 
 
  

โรงพักเคลื่อนที่ บริการตัดผม สารวัตรลงมือเองเลยนะครับ


กีฬาต้านยาเสพติด 
มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย และฟุตบอลหญิง 
ระหว่างทีมอำเภอบ้านหมี่พบทีมตำบลบ้านชี
  


ไม่มีความคิดเห็น: