11 มิถุนายน 2557

กิจกรรมพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง

     วันที่ 2 มิ.ย.57 ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา (หน้าเสาธง)
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น: