10 มีนาคม 2556

อบรมวัยรุ่นวัยใส "รักแล้ว รอหน่อย"

      วันวาเลนไทน์ หรือ "วันแห่งความรัก" ในปี 2556 นี้ ก็เป็นอีกเช่นเคยที่ รพ.สต.บ้านชี จะมีการรณรงค์เรื่องรักปลอดภัยในวัยรุ่น แต่ปีนี้เป็นโอกาสพิเศษจริงๆ ที่เราทำร่วมกับหลายๆองค์กร หลายๆหน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านหมี่, สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านหมี่, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่, กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านชี โดยจัดการอบรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านชีวิทยา ชั้น ม.2-ม.6 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 
 
     วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน
     1. หลีกเลี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด
     2. มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
     3. เพิ่มทักษะชีวิตอันจะนำไปสู่เป้าหมายชีวิตที่วางไว้    ในระหว่างอบรมนักเรียนทุกคนจะได้แบ่งกลุ่มการเรียนรู้เป็น 6 ฐาน  ได้แก่
1.ยาเสพติด โดยพี่ๆ ตำรวจ สภ.อ.บ้านหมี่
 2.การจัดระเบียบสังคม โดยพี่ๆ ตำรวจ สภ.อ.บ้านหมี่

3.ทักษะชีวิต โดยพี่จากโรงพยาบาลบ้านหมี่

4.การคุมกำเนิด โดยพี่ๆเภสัชกรจากโรงพยาบาลบ้านหมี่

 5.เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยพี่ๆสุดหล่อจากสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่


6.เป้าหมายชีวิต โดยพี่ๆสาวสวยจากสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่

    อาหารว่างเช้า+บ่าย โดยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านชี ทำให้น้องๆ สดชื่น และมีกำลังในการทำกิจกรรมได้ตลอดเป็นอย่างดี
    
          ตลอดการอบรมน้องๆนักเรียน ให้ความสนใจและตั้งใจรับความรู้เป็นอย่างดี คณะวิทยากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะเก็บความรู้ที่ได้ไปใช้ให้ถูกเวลา และถูกต้องต่อไป ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่าน คณะอาจารย์โรงเรียนบ้านชีวิทยาเจ้าของสถานที่ที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ครับ

ภาพเก็บตก
ไม่มีความคิดเห็น: