26 สิงหาคม 2556

โครงการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้พิการ ปี 2556

พี่อุ้ม นักกายภาพใจดี จาก ร.พ.บ้านหมี่ เป็นวิทยากรรับเชิญของเราเองครับ
   
หมอกุ้ง พยาบาลคนสวยผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ เจ้าของโครงการ
 
  
บรรยากาศในการอบรม ผู้เข้าร่วมมีทั้งผู้พิการ ผู้ดูแล และอสม.


นักกายภาพ สอนวิธีการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้พิการแต่ละรายถึงที่บ้าน 
และ อสม.ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ดูแลต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น: