18 มิถุนายน 2555

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2555

     วันที่ 18 มิถุนายน 2555 คณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลบ้านหมี่ได้ออกมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2555 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลบ้านชี บางขาม และบางพึ่ง โดย รพสต.บ้านชีได้เป็นสถานที่ในการดำเนินงานดังกล่าว  และได้ร่วมในการซักประวัติ และวัดความดันโลหิตก่อนรับวัคซีน
     ผลการดำเนินงานมีประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มารับการฉีดวัคซีนจำนวนประมาณ 406 คนเลยทีเดียว แปะ แปะ แปะ!!! คนมากมายขนาดนี้ บรรยากาศจะคึกคักหรือวุ่นวายขนาดไหน มาชมภาพตัวอย่างกันครับ    
           ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะเจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณ พี่หน่อง พี่ณี จากรพสต.เกริ่นกฐิน, พี่โอ่ง จากรพ.สต.บางขาม, น้องเบียร์ (เอส) จาก รพสต.บางพึ่ง1 ที่มาช่วยกันในการคัดกรอง และขอขอบคุณอบต.บ้านชีที่เอื้อเฟื้อเต๊นท์ให้ประชาชนได้นั่งรอเย็นๆ ด้วยคร้าบ

ไม่มีความคิดเห็น: